Algemene geschiedenis

5 colleges van 2 uur
maandag 14.30-16.30 uur
data:
18-2-2019
25-2-2019
11-3-2019
18-3-2019
25-3-2019
kosten: € 125,00

Gerke Hoekstra

(1944) is – voormalig – docent geschiedenis aan de Iselinge Pabo en docent kerkgeschiedenis met specialisatie de mentaliteitsgeschiedenis van de vroegmoderne tijd, en theorie en wijsbegeerte van de geschiedenis, aan de eerstegraads opleiding van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen.

Heksen, tovenaars, wisselkinderen, weerwolven

‘Wat is de vrouw anders dan de vijand der vriendschap, een noodzakelijke straf, een niet te ontlopen kwaad, een onwenselijk ongeluk, een gebrek van de natuur ‘mit schöner Farbe gemalt’? Zij is een onvolmaakt dier altijd gericht op leugen en bedrog, zij is onderworpen aan de begeerlijkheid van het vlees, lichtgelovig vanwege de vloeibaarheid van haar lichaam welke is een open poort voor demonen.’

Zomaar een paar zinnen uit de ‘Malleus Maleficarum’ de Heksenhamer uit 1486. Het is een van de meest gruwelijke boeken uit onze Europese geschiedenis. Tussen 1486 en 1669, 30- tot 50.000 exemplaren, alle in gebruik bij godlievende machthebbers en dolgedraaide inquisiteurs; de theologie van het kwaad, tot in de verste uithoeken van Europa.

Wat opvalt in de literatuur van die tijd over heksen is een doorwrochte argumentatie over God, de duivel, heiligen en heksen. Deze lees je in rechtbankvonnissen, oraties, publieke debatten en preken. Luther en Paracelsus, waren twee briljante geleerden, maar behept met een ontembare angst voor heksen en toverij. Bezeten vrouwen, mannen, kinderen (!) hadden ook bij hen geen schijn van kans. Over die hele wereld van ons vroegmoderne voorgeslacht ligt een deken van diabolische angst en rampspoed: oorlogen, pest, honger, onvruchtbaarheid gegenereerd door alomtegenwoordige demonen. In 1564 berekent een universitaire mathematicus het getal van 7.409.127 demonen onderworpen aan 79 prinsen der duisternis, allen gehoorzaam aan Satan. Het aantal toegevoegde heksen is legio.

Literatuur

Tijdens de cursus tegen betaling: reader met een groot aantal persoonlijke bronnen welke culturele, religieuze en historische achtergronden verduidelijken van deze adembenemende psychose.

Menu