Egyptologie

4 colleges van 2 uur
woensdag 14.30-16.30 uur
data:
6-2-2019
13-2-2019
20-2-2019
27-2-2019
kosten: € 100,00

Dr. Nico Staring

is egyptoloog en als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden. Staring promoveerde op onderzoek naar de Oud-Egyptische begraafplaats bij Sakkara, waar hij jaarlijks graaft met een archeologisch team van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Staring was docent Egyptische archeologie aan de Universiteit Leiden en geeft sinds 2010 cursussen voor diverse HOVO’s in Nederland.

Goden van het Oude Egypte

Over mythologie, tempelcultus en dodenboeken

Godenverering in het Oude Egypte nam monumentale vormen aan. Denk bijvoorbeeld aan de indrukwekkende tempels van Luxor en Karnak. De Oude Egyptenaren hadden ontelbaar veel goden, en voor iedere god was er wel een heiligdom. Terwijl de priesters zich bezighielden met de verering van de staatsgoden, en daarmee de kosmische orde in stand hielden, vereerden gewone mensen hun persoonlijke goden in huis.

In deze cursus wordt de Oud-Egyptische godenwereld op begrijpelijke wijze geïntroduceerd. Hoe stelden de Egyptenaren de schepping voor? Wat gebeurde er in de tempelcultus en wie waren daarvoor verantwoordelijk? Welke goden waren er nu eigenlijk? En wist u dat sommige goden konden worden samengevoegd om zo nog krachtiger goden te vormen? Ook, of misschien wel vooral, na de dood had men de behoefte aan goden. Diverse dodenboeken werden in het graf op papyri meegegeven of op de grafmuren afgebeeld. Daarmee werd de dode een routekaart naar het hiernamaals verschaft. In deze cursus bekijken we enkele van de meest bekende dodenboeken.

De cursus is thematisch ingedeeld en volgt de opzet van de tentoonstelling (looptijd 12 okt. 2018 tot 31 mrt. 2019) Goden van Egypte in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden . Met een rondleiding over die tentoonstelling wordt de collegereeks op passende wijze afgesloten. Zo zult u oog in oog komen te staan met de originele objecten die in de cursus behandeld worden.

Literatuur

Bij de goden-tentoonstelling verschijnt een publiekspublicatie. Voor cursisten wellicht aardig om het boek aan te schaffen, zodat het als ‘syllabus’ kan fungeren, en men er later een en ander in kan nalezen.

Menu