Geologie I

4 colleges van 2 uur
maandag 14.30-16.30 uur
data:
15-10-2018
29-10-2018
5-11-2018
12-11-2018
kosten: € 100,00

Drs. Hans de Jong

studeerde fysische geografie. Hij specialiseerde zich in de geologie van glaciale gebieden en in het ontstaan van de dekzanden van Oost-Nederland. Hij was ruim dertig jaar docent aan de lerarenopleiding aardrijkskunde van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is auteur van aardrijkskunde schoolmethoden in Nederland, Nederlandse Antillen en Suriname, samensteller van vier atlassen, medeoprichter van touroperator SNP Natuurreizen. Voor meer informatie over Hans de Jong: zie Geologie II.

Geologie van de Nederlandse delta

Januari 2018; het is weer eens hoogwater in de Nederlandse rivieren. Na overvloedige regen in Duitsland en vroege sneeuw in de Alpen lopen de Nederlandse uiterwaarden weer onder. Het water staat ruim 14 meter boven NAP.

De grote rivieren in Nederland zijn in een nauw keurslijf van dijken geperst. Tijdens het grootste deel van het jaar is de waterstand betrekkelijk laag, maar voldoende voor de scheepvaart. We merken weinig van de moeite die de rivier met het smalle stroombed heeft. Overstroming van het binnendijkse land lijkt onmogelijk. Maar soms, met onregelmatige tussenpozen, stijgt het water tot kritieke hoogten. De uiterwaarden lopen onder water. Pas dan kunnen we ons een beetje een voorstelling maken van het rivierenlandschap zoals dat er tot ruim 1000 jaar geleden uitzag. Toen konden de rivieren stromen waar ze maar wilden. Er waren geen dijken. Voortdurend verlegden ze hun loop. In vrijwel heel Nederland hebben Rijn en Maas wel eens gestroomd. Wat kunnen we daarvan nu nog terugzien en waar lagen de riviermondingen in zee?

De laatste twee decennia is hiernaar veel onderzoek gedaan. Er is inmiddels een gedetailleerd beeld van bekend.

In onderling overleg een dagexcursie naar het rivierengebied.

Menu