Geologie II

3 colleges van 2 uur
dinsdag 14.30-16.30 uur
data:
12-2-2019
19-2-2019
26-2-2019
kosten: € 75,00

Drs. Hans de Jong

studeerde fysische geografie. Hij specialiseerde zich in de geologie van glaciale gebieden en in het ontstaan van de dekzanden van Oost-Nederland. Hij is redacteur van de tijdschriften Geografie en Grondboor en Hamer. Hij was gastdocent aan de Universiteit van Barcelona. Sinds zijn pensionering verzorgt hij geologische lezingen en excursies in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Voor meer informatie over Hans de Jong: zie bij Geologie I.

Geologische rampen in de aardgeschiedenis

Op 70 km vanaf de bron doorkruist de Rijn in Zwitserland een gebied waar lang geleden een halve berg omlaag gestort is. Nog altijd zijn letterlijk de brokstukken ervan te zien en nog steeds heeft de Rijn zichtbaar moeite om zich door deze puinhoop een weg naar zee te banen.

Er bestaan drie soorten superrampen die de aarde kunnen treffen: bergstortingen, supervulkanen en inslagen van meteorieten. Vele van deze geologische processen komen vaak voor, maar af en toe hebben ze een heftigheid en uitgestrektheid zoals we ons die eigenlijk niet goed kunnen voorstellen. We mogen van geluk spreken dat geen van deze drie superrampen zich in ons land heeft voorgedaan voor zover we weten uit schriftelijke overleveringen. Maar waarnemingsstations en satellieten houden potentiële gebieden op diverse plaatsen op aarde nauwkeurig in de gaten. Het probleem is, evenals bij aardbevingen, dat wel nauwkeurig voorspeld kan worden waar het zal gebeuren maar niet wanneer, en wat dat laatste betreft zeker niet op een maand, dag of uur nauwkeurig. Gebieden, waar zich zo’n ramp in het verleden heeft voorgedaan, liggen tamelijk dicht bij Nederland. Duitsland heeft een zware meteorietinslag gehad, in Italië ligt een gebied met een supervulkaan en in Zwitserland hebben verscheidene megabergstortingen plaatsgevonden. Interessant om te weten welke processen zich daarbij vervolgens hebben afgespeeld.

Menu