Joodse cultuur

2 colleges van 2 uur
donderdag 10.30-12.30 en 13.30-15.30 uur
datum: 18-4-2019
kosten: € 50,00

(tegen vergoeding van € 8,50 kan worden deelgenomen aan een lunch)

Prof. dr. Irene Zwiep

is sinds 1997 als hoogleraar Hebreeuws en Joodse Studies verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 1995 op de geschiedenis van de Hebreeuwse taalfilosofie. Sindsdien publiceert zij regelmatig over Sefardisch jodendom, de joodse Verlichting in Nederland en Duitsland, en het joodse politieke denken in negentiende-eeuws Europa.

Halacha: inleiding in de joodse wet

Vreugde der Wet (Simchat Tora), zo heet het feest waarmee in de joodse traditie het nieuwe jaar definitief wordt ingeluid. En dat is niet voor niets. In grote delen van de Bijbel was de aan Mozes geopenbaarde wet de doorslaggevende factor in de relatie tussen God en mens.

Na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 CE werd ‘het leven met de wet’ (de halacha) de kern van de joodse religie, en is dat gebleven tot op de dag van vandaag. Zo centraal is de positie van die halacha, dat sommige geleerden ‘jodendom’ en ‘wet’ het liefst als synoniemen lezen.

Dit college biedt een eerste inleiding in de geschiedenis en theologie van de joodse wet. Wanneer en hoe heeft die zich ontwikkeld, en welke terreinen des levens vallen eronder? Op welke juridische en religieuze principes berust ze, en hoe bindend kan ze zijn in de Diaspora, waar de niet-joodse overheid de regels bepaalt? Wat wil de Talmoed nu precies? Wat was en is de rol van de rabbijn? Hoeveel ‘rek’ zit er in de halacha, en hoe verhoudt ze zich tot moderne thema’s als burgerschap, duurzaamheid en inclusiviteit? Kan Israël eigenlijk wel als halachische staat functioneren? In dit college zullen we proberen deze vragen aan de hand van originele joodse bronnen (in Nederlandse en/of Engelse vertaling) te beantwoorden.

Menu