Kunstgeschiedenis

5 colleges van 2 uur
maandag 14.30-16.30 uur
data:
7-1-2019
14-1-2019
21-1-2019
28-1-2019
4-2-2019
kosten: € 125,00

Maria Driessen

is de oprichtster van cursusinstituut MarieDusart. Het instituut verzorgt een ruim aanbod aan cursussen, lezingen en excursies. Maria heeft zowel geschiedenis als kunstgeschiedenis gestudeerd aan de universiteit van Nijmegen. Haar specialisatie is moderne en hedendaagse kunst. Daarnaast beschikt zij over uitgebreide en gevarieerde ervaring in het onderwijs.

Exotisme! !

Ontmoetingen tussen verschillende volken en culturen laten sporen na in de beeldende kunst en architectuur. Niet altijd hebben dergelijke ontmoetingen op vrijwillige basis plaatsgevonden. De volksverhuizingen, de kruistochten, de ontdekkingsreizen en het imperialisme zijn fenomenen die gekenmerkt worden door expansiedrift en economisch gewin. Al deze ondernemingen hebben traceerbare en zichtbare invloeden achtergelaten in de kunst en architectuur van de betrokken landen!

Het is de moeite waard om door de tijd heen de sporen na te trekken en zichtbaar te maken waar en hoe de invloeden zich voordoen. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. De eerste twee middagen schenken we aandacht aan de periode vanaf de volksverhuizingen tot aan het imperialisme. Zo wordt de Arabische invloed op het Iberisch schiereiland bekeken en besproken. En we bekijken en bespreken ook welke zichtbare gevolgen de ontdekkingsreizen hebben op de Nederlandse schilderkunst van de zestiende en de zeventiende eeuw!

De laatste drie middagen verdiepen we ons in de periode vanaf de negentiende eeuw tot in de huidige tijd. Voor wat betreft de moderne tijd wordt ook uitgebreid aandacht geschonken aan kunstenaars die afkomstig zijn uit ‘exotische’ culturen. Want de vraag is interessant of bijvoorbeeld hedendaagse Afrikaanse kunstenaars nog beïnvloed worden door hun koloniale verleden.

Menu