Nederlandse literatuur

4 colleges van 2 uur
donderdag 14.30-16.30 uur
data:
10-1-2019
17-1-2019
24-1-2019
31-1-2019
kosten: € 100,00

Dr. Jan Peter Schouten

(1949) Al bijna veertig jaar geeft dr. Jan Peter Schouten cursussen over Nederlandse poëzie. Het was één van de activiteiten die hij als predikant in kerkelijke kring opzette. Daarnaast stond hij met dergelijke projecten op de programma’s van Volksuniversiteit (Santpoort) en HOVO (Zwolle). Zijn wetenschappelijke specialisatie ligt op het gebied van de oosterse godsdiensten. Hij publiceert geregeld over het hindoeïsme, ook met aandacht voor de poëzie in die traditie. Sinds hij onlangs met pensioen is gegaan, verdeelt hij zijn aandacht tussen schrijven en cursuswerk.

Dichter bij dichters

Op zoek naar nieuwe woorden

Nergens wordt de taal indringender gebruikt dan in gedichten. En wat wordt er in gedichten niet al uitgedrukt: liefde, verlangen, vertwijfeling, ontroering, geloof… In deze poëziecursus lezen wij werk van vier verschillende Nederlandse dichters uit de afgelopen anderhalve eeuw. Per middag staat het oeuvre van één dichter centraal, te beginnen met een inleiding over leven en werk van de betreffende dichter. Vervolgens bespreken we een aantal typerende gedichten uitvoerig. Hiervoor wordt per keer een tekstboekje ter beschikking gesteld. Geluidsopnamen maken daarbij sommige verzen nog op een bijzondere wijze hoorbaar.

Het poëzieprogramma heeft als thema Op zoek naar nieuwe woorden. Vier dichters komen aan de orde, die met nieuwe woorden ingingen op de veranderende omstandigheden van hun tijd. In de eerste plaats is dat Frederik van Eeden, de meest gevoelige in de vernieuwersbeweging der Tachtigers. Hij was een van de meest veelzijdige schrijvers van ons land. Tussen de twee wereldoorlogen was het vooral Martinus Nijhoff die aansluiting zocht bij het moderne levensgevoel van die tijd. Bij hem doet de gewone spreektaal haar intrede in de poëzie. Na de Tweede Wereldoorlog, toen de experimentele dichters opkwamen, ging Jan Hanlo het meest ver in baanbrekende dichtkunst. Zelfs betekenisloze klanken konden een fascinerend gedicht vormen, al was de publieke opinie daar niet altijd van overtuigd. Tenslotte lezen wij werk van de hedendaagse dichteres Hagar Peeters, die vooral door menig podiumoptreden bekend werd. Zij schrijft gedichten over heel diverse onderwerpen, in een boeiende, verstaanbare taal.

Reader bij de docent verkrijgbaar tegen kostprijs: € 5,-.

Menu