Neuropsychologie

2 colleges van 2 uur
dinsdag 10.30-12.30 en 13.30-15.30 uur
datum: 6-11-2018
kosten: € 50,00

(tegen vergoeding van € 8,50 kan worden deelgenomen aan een lunch)

Dr. Paul Eling

studeerde cognitieve psychologie in Nijmegen, specialiseerde zich in de effecten van hersenaandoeningen op cognitieve processen en was tot september 2017 werkzaam als universitair hoofddocent op dit gebied aan de Radboud Universiteit. Hij heeft ondermeer als auteur en redacteur bijdragen geleverd aan Nederlandstalige handboeken op het gebied van de neuropsychologie en cognitieve neuropsychiatrie.

Cursus Cognitieve Neuropsychiatrie

In deze eendaagse cursus zal ik een schets geven van een betrekkelijk nieuwe benadering van mentale stoornissen: cognitieve neuropsychiatrie.

De ‘klassieke’ psychiatrie gaat uit van een classificatiesysteem (de DSM, Diagnostic Statistical Manual) met allerlei syndromen zoals schizofrenie en depressie. In de cognitieve neuropsychiatrie ligt de nadruk niet op syndromen maar op gedragsverschijnselen die men probeert te verklaren in termen van cognitieve processen (waarnemen, geheugen, gedragscontrole, sociale cognitie).

De kern van het probleem is: hoe kunnen we stoornissen classificeren, begrijpen, diagnosticeren? Ik zal kort ingaan op verschillende benaderingen in de geschiedenis van de psychiatrie van afwijkend gedrag. Vervolgens zal ik de cognitief neuropsychiatrische benadering toelichten aan de hand van enkele voorbeelden zoals: de bias in de waarneming bij depressie en angst, de cognitieve stoornissen die ten grondslag lijken te liggen aan hallucinaties, wanen en confabulaties, en de cognitieve problemen bij sociale cognitie stoornissen (het begrijpen van de ander, empathie).

Menu