Amerikaanse geschiedenis

5 colleges van 2 uur
dinsdag 14.30-16.30 uur
data: 16/3; 23/3; 30/3; 6/4 en 13/4
kosten: € 125,00

Drs. Bouke de Vos 

(1950) studeerde politicologie aan de VU Amsterdam. Hij was lange tijd persvoorlichter bij overheden, bedrijven en wetenschapsinstellingen, laatstelijk bij Wageningen Universiteit en Research. Zijn belangstelling voor Amerikaanse geschiedenis in de 19e eeuw werkte hij uit in meerdere cursussen en lezingen over dat tijdperk. In 2011 fietste hij met zijn vrouw drie maanden in het spoor van de Amerikaanse Burgeroorlog en schreef daarover Burgeroorlog in etappes.

Het tragische lot van de Amerikaanse Indianen

De wrede keerzijde van de blanke kolonisatie van de Verenigde Staten van Amerika

Al sinds Columbus Amerika ontdekte en de Spanjaarden, Fransen en Engelsen het machtige continent in de eeuwen daarna geleidelijk betraden, stond de oorspronkelijke bevolking, de Indianen, onder druk. Echt heftig werd het voor de Amerikaanse Indianen vanaf de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten, rond 1776. Beschikten zij in de tweede helft van de 18e eeuw nog over 80 tot 90 procent van het grondgebied dat later de VS zou worden, rond 1890 was dat geslonken tot minder dan vijf procent. In ruim 100 jaar waren zij naar de marge van de Amerikaanse samenleving gedrongen, en waren ze ‘bannelingen in het land van hun voorvaderen’ geworden. 

Het trotse volk dat ooit de Amerikaanse wouden, kusten, bergen en vlakten bewoonde, bewerkte en bejaagde, moest het afleggen tegen de ‘tsunami’ van blanke kolonisten en goud- en gelukszoekers die in de 19e eeuw bezit namen van hun grondgebied. Van de Amerikaanse overheid hadden de Native Americans weinig te verwachten, hooguit weifelende steun, maar meer regelmatig grote tegenwerking en voortdurende, schaamteloze schending van afspraken en verdragen.

In vijf colleges behandelen we het even tragische als wellicht ook onvermijdelijke verhaal van deze zwarte keerzijde van de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Staten.

Menu