Architectuur

4 colleges van 2 uur
donderdag 14.30-16.30 uur
data: 29/10; 5/11; 12/11 en 19/11
kosten: € 100,00

Ir. Gerhard Simonetti 

(Borne, 1948) studeerde bouwkunde (afstudeerrichting architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen) aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna was hij ruim vijfendertig jaar actief als architect. Hij heeft, naast het ontwerpen van tal van gebouwen en ruimtelijke plannen, studiereizen gemaakt naar o.a. Denemarken, Finland, de Verenigde Staten, China en Japan. Ook doceerde hij architectonisch ontwerpen aan de Academie voor Bouwkunst in Groningen en de TU Eindhoven en was hij arbiter bij de Raad van Arbitrage in de Bouw.

Momenteel is hij nog actief voor PUM (Programma Uitzending Managers) en besteedt hij tijd aan bestuurswerk in de culturele sector.

Starchitects* door de eeuwen heen

De geschiedenis van de architectuur is een verhaal van mensen voor mensen. 

Architectuur definieert de ruimte waarin wij ons bewegen en geeft een verschijningsvorm aan onze leefwereld. Soms zijn we ons bewust van hoe de architectuur onze bewegingen en onze gedachten beïnvloedt, maar meestal staan we er nauwelijks bij stil en ondergaan we slechts blindelings die invloeden.

De leesbaarheid van architectuur als kunst en kunde moet steeds ter discussie kunnen staan en leiden tot een beter begrip van een wereld waarin we ons uiteindelijk thuis moeten voelen.

Hoewel we in een relatief ver verleden beginnen, worden in deze cursus toch vooral de ontwikkelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw onder de loep genomen. De starchitects zullen hierbij de rode draad vormen, maar ook de jonge garde wordt niet vergeten. 

De cursus bestaat uit hoorcolleges en focust, na aftrap middels een architectuuralfabet, op een aantal starchitects uit de architectuurgeschiedenis. Een tweetal filmpjes ondersteunt de cursus.

(*) starchitect is een samentrekking van ‘star’ en ‘architect’ en wordt gebruikt om een beroemd architect te duiden.

Andrea Palladio

Louis Kahn

Tadao Ando

Bjarke Ingels

Menu