Economie I

2 colleges van 2 uur
maandag 10.30-12.30 en 13.30-15.30 uur
datum: 12/10
kosten: € 58,50 inclusief lunch

Dr. Jaap J. van Duijn

(Naaldwijk, 1943) is econoom, wetenschapper, bestuurder en buitengewoon hoogleraar. Van Duijn studeerde algemene economie in Rotterdam. Aansluitend behaalde hij in 1972 zijn Ph.D. in Economics aan de Universiteit van Illinois te Urbana-Champaign (USA). Van 1972 tot 1983 werkte hij als lector en hoogleraar algemene economie aan de TU Delft. Van 1983 tot 2005 werkte hij bij de Robeco Groep en sinds 1989 is hij ook buitengewoon hoogleraar aan de UvA. Van Duijn heeft tal van publicaties op zijn naam staan.

Actuele economische ontwikkelingen

De collegedag met dr. Jaap J. van Duijn in het cursusjaar 2019-2020 is niet doorgegaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. Deze dag is nu opnieuw geprogrammeerd.

De inhoud van die cursus werd in maart 2020 vastgesteld. Het ochtendprogramma kreeg als onderwerp ‘Grenzen aan de groei’  en in het middagprogramma zou hij aandacht besteden aan de actuele stand van de wereldconjunctuur.

Over het ochtendprogramma schreef hij toen:

Na een kwart eeuw van uitzonderlijk grote welvaartstoename (1948-1973) is de economische groei in de westerse wereld sinds 1973 steeds wat verder afgenomen. Zo groeit de economie sinds de crisis van 2009 ook weer minder dan daarvoor. Wat zijn de oorzaken? Hoe meten we groei en is de manier waarop we de veranderingen in onze welvaart meten wel juist? Hoe staat het met de externe effecten van wereldwijde economische groei, zoals de verandering van het klimaat? Op deze en andere vragen wordt in dit college naar antwoorden gezocht.

Het middagprogramma blijft een sessie waarin de actuele stand van de wereldconjunctuur aan de orde zal komen. De titel van het programma blijft dezelfde, maar het zal niemand verbazen dat de inhoud ingrijpend anders zal zijn dan ook dr. Jaap J. van Duijn in maart 2020 voor ogen had.

Menu