Economie II

2 colleges van 2 uur
maandag 10.30-12.30 en
13.30-15.30 uur

datum: 12/4
kosten: € 58,50 inclusief lunch

Dr. Jaap J. van Duijn

(Naaldwijk, 1943) is econoom, wetenschapper, bestuurder en buitengewoon hoogleraar. Van Duijn studeerde algemene economie in Rotterdam. Aansluitend behaalde hij in 1972 zijn Ph.D. in Economics aan de Universiteit van Illinois te Urbana-Champaign (USA). Van 1972 tot 1983 werkte hij als lector en hoogleraar algemene economie aan de TU Delft. Van 1983 tot 2005 werkte hij bij de Robeco Groep en sinds 1989 is hij ook buitengewoon hoogleraar aan de UvA. Van Duijn heeft tal van publicaties op zijn naam staan.

Actuele economische ontwikkelingen

Evenals in de voorgaande jaren neemt dr. Jaap J. van Duijn met ons de actuele economische ontwikkelingen door. Hij doet dat aan de hand van feiten en cijfers, op zoek naar trends en golfbewegingen in de economie, om de achtergronden van economische ontwikkelingen te duiden.

In voorgaande bijeenkomsten ging het o.a. over ‘golfbewegingen in de economie’, ‘grenzen aan de groei’, ‘de stand van de conjunctuur’ en ‘het einde van het neoliberale tijdperk’.
De aard van het onderwerp maakt dat we op dit moment nog niet de feitelijke inhoud van die cursusdag kunnen aangeven. Het kan haast niet anders dan dat de gevolgen van de coronacrisis, en de brexit-perikelen onderwerpen zijn die aan de orde zullen komen.
We sturen rond de jaarwisseling een aankondiging via e-mail naar de cursisten en plaatsen de informatie ook op de website.

De werkvorm die prof. Van Duijn hanteert, is een hoorcollege, maar er is daarbij voldoende ruimte voor interactie met de toehoorders.

Menu