Engelse geschiedenis

5 colleges van 2 uur
woensdag 14.30-16.30 uur
data: 28/10; 11/11 en 18/11
en: woensdag 10.30-12.30 uur!
data: 4/11 en 25/11
kosten: € 125,00

Dr. Judith Haan-van Ditzhuyzen 

studeerde rechten (1968), Engelse Taal- en Letterkunde (1992) en Taalwetenschap (1995) aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen. In 2002 promoveerde zij op een taalkundig onderwerp (intonatie). Sinds de tachtiger jaren geeft zij cursussen en lezingen over Engelse literatuur en geschiedenis, onder meer over de toneelschrijver Shakespeare en zijn tijd (periode koningin Elizabeth I), de romanschrijvers Jane Austen, Dickens, Hardy, Eliot, Gaskell (periode koningin Victoria), de dichters Chaucer, Philip Larkin enz.

Twee koninginnen op één eiland: Mary Stuart en Elizabeth Tudor

Om de Schotse Mary Stuart heeft altijd een waas van romantiek en tragiek gehangen. Zes dagen na haar geboorte werd zij koningin van het nog primitieve Schotland, op 16-jarige leeftijd koningin van het verfijndere Frankrijk. Maar als 18-jarige moest ze weer terug naar haar geboorteland, nu als koningin-weduwe. Direct verzocht ze Elizabeth Tudor, net gekroond tot koningin van Engeland, haarzelf aan te wijzen als toekomstige troonopvolgster. Immers, Mary kon dankzij haar Tudor-afstamming aanspraak maken op de Engelse troon, terwijl ‘virgin queen’ Elizabeth geen kinderen had. Elizabeth wilde hier echter niets van weten. 

De levens van de twee koninginnen bleven twintig jaar lang nauw met elkaar verweven. Mary Stuart had grote moeite met de eigenzinnige Schotse edelen, zeker na haar huwelijk met lord Darnley met wie ze in een vlaag van hartstocht was getrouwd. Elizabeth regeerde daarentegen met vaste hand en bracht haar land welvaart en stabiliteit. Na een reeks dramatische voorvallen moest Mary naar Engeland vluchten. Maar Elizabeth was zo bang dat Mary haar ten val zou willen brengen dat ze haar opsloot in afgelegen kastelen, twintig jaar lang. Toen de wanhopige Mary tóch geheime complotten smeedde, smeekten Elizabeths adviseurs haar korte metten te maken met deze staatsgevaarlijke Schotse. Maar Elizabeth bleef aarzelen: Mary was haar achternicht én een gezalfde koningin, net als zijzelf. Uiteindelijk zwichtte ze en stierf Mary op het schavot.

De cursus wordt geïllustreerd met beelden en aanvullende teksten.

Menu