Geologie I

Inhalen slot: Het sublieme in de geologie
maandag 26/10: 10.30-12.30 uur!

5 colleges van 2 uur
maandag 10.30-12.30 uur!
data: 2/11; 9/11; 16/11; 23/11 en 30/11
kosten: € 125,00

Drs. Hans de Jong 

studeerde fysische geografie. Hij specialiseerde zich in de geologie van glaciale gebieden en in het ontstaan van de dekzanden van Oost-Nederland.
Hij is redacteur van de tijdschriften ‘Geografie’ en ‘Grondboor en Hamer’. Hij was gastdocent aan de Universiteit van Barcelona. Sinds zijn pensionering verzorgt hij geologische lezingen en excursies in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland.

Voor meer informatie over Hans de Jong: zie bij Geologie II.

Geologie van Nederland

Een boeiende reis door de aardgeschiedenis

Golvende stuwwallen, stenen in de Rijn van miljoenen jaren oud, grote keien uit het verre Scandinavië en uitlopers van de Ardennen …. zomaar een greep uit de grote geologische variatie in Nederland. 

In Zuid-Limburg komt oud, vast gesteente aan de oppervlakte. De betreffende groeve is een aardkundig monument. Minder oud is de dolomitische kalksteen in de Steengroeve van Winterswijk. Van de landschappen uit de voorlaatste ijstijd zijn de stuwwallen het meest bekend.
Nederland is een vergaarbak van stenen. Ze komen uit alle omringende landen, zelfs helemaal uit de Alpen of Finland. Ze kunnen vertellen: hoe ze zijn ontstaan, hoe oud ze zijn en hoe ze in Nederland terecht kwamen. Door alle grindrijke afzettingen tot diep in de ondergrond heeft Nederland een sleutelpositie in het geologisch onderzoek van het ijstijdvak. Met behulp van enkele tientallen stukken grind is al een flink deel van deze bijna drie miljoen jaren geschiedenis te reconstrueren.
Maar een groot deel van Nederland is van oorsprong een jong zompig land van klei en veen. Ons land ligt op de flank van het dalende Noordzeebekken waardoor die afzettingen langs de huidige kust het dikst zijn. Die processen gaan nog steeds door. Daarmee is het kustgebied het meest dynamische landschap van ons land.

Nederland blijkt een geologisch veelzijdig land te zijn.

Menu