Geschiedenis I

2 colleges van 2¼ uur
donderdag 10.30-12.45 en
13.30-15.45 uur

datum: 8/10
kosten: € 64.75 inclusief lunch

Dr. Jan L.G. van Oudheusden

(1949) was na zijn studie geschiedenis (KUN) docent aan het Dr. Mollercollege te Waalwijk en hoofdredacteur van Kleio, vakblad voor geschiedenisdocenten in Nederland. Na zijn promotie in 1990 (Brabantia Nostra) werd hij medeauteur van geschiedenismethodes en examenkaternen voor het voortgezet onderwijs. Van zijn hand verschenen bij uitgeverij Prometheus vijf overzichtswerken: over de wereldgeschiedenis, de geschiedenis van Amerika, het Midden-Oosten, de Eerste Wereldoorlog en China. Hij verzorgt lezingen en geeft regelmatig colleges bij HOVO-Brabant.

De Eerste Wereldoorlog

Moedercatastrofe van de twintigste eeuw

Vijf weken na de moord in Sarajevo op de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije kwamen in augustus 1914 de jarenlang opgekropte spanningen tussen de naties tot ontlading. Juichend trok een jonge generatie Europeanen naar de slagvelden. Daar telde manhaftige moed echter niet. Soldaten werden ‘kanonnenvoer’. Tegen de dodelijke uitwerking van granaatinslagen, machinegeweervuur en gifgas bestond nauwelijks afweer.

Ruim negen miljoen soldaten stierven, en een veelvoud raakte gewond of getraumatiseerd. Hele landstreken lagen er verwoest of geschonden bij. De kaart van Europa werd door elkaar geschud. De oorlog vormde de kraamkamer van communisme, fascisme en nationaalsocialisme. De Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en de strijd op de Balkan en in het Midden-Oosten vonden hun wortels in deze wereldbrand. Vandaar dat historici deze oorlog typeren als de ‘moedercatastrofe van de twintigste eeuw’.

De leerstof wordt u aangeboden in twee colleges op één dag: centraal staan de oorzaken, het verloop en de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. De colleges worden gegeven aan de hand van een PowerPointpresentatie alsmede met gebruikmaking van een hand-out met relevante leesteksten die wij vooraf aan de cursisten toezenden.

Aanbevolen literatuur:

Jan van Oudheusden, De Eerste Wereldoorlog. Een geschiedenis (uitg. Prometheus, Amsterdam 2018), 214 blz., prijs € 15,-.

Menu