Geschiedenis II

4 colleges van 2 uur
donderdag 14.30-16.30 uur
data: 26/11; 3/12; 10/12 en 17/12
kosten: € 100,00

Drs. Alies Pegtel 

(1969) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna deed ze de postdoctorale opleiding journalistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze werkt onder meer voor het Historisch Nieuwsblad. Ook schreef ze de biografie van Neelie Kroes, van Haya van Someren-Downer, en een bundel feministische portretten Buitengewone vrouwen. In de voetsporen van Aletta Jacobs. Deze cursus is gebaseerd op haar recente boek Zij in de geschiedenis. Wat mannen nooit vertelden, maar wat je altijd had willen weten.

Zij in de geschiedenis

Geschiedenis is lang geen plaats geweest voor vrouwen. Vrouwen schreven geen geschiedenis, en maakten  – in de ogen van mannelijke schrijvers – geen geschiedenis. Hij was het die bepaalde hoe zij moest leven én wat er over dat leven bewaard bleef.

Vanaf de Oudheid domineerde een vrouwelijk ideaalbeeld dat tot ver in de 20ste eeuw overeind bleef. De ideale vrouw baarde kinderen, was getrouwd, bescheiden en kuis. Afwijkende vrouwen die zich wel uitspraken of invloed uitoefenden, figureerden in mythen, satires en op schilderijen als afschrikwekkende anti-helden. Dit heeft tot op de dag van vandaag effect op hoe wij over vrouwen denken en wat wij van ze verwachten.

De opkomst van vrouwelijke historici heeft de geschiedschrijving op z’n kop gezet. Vrouwen onderzoeken het verleden met andere vragen en nieuwe onderzoekstechnieken.  Deze cursus biedt een rondleiding door de geschiedenis vanuit vrouwelijk perspectief, en legt de mechanismen bloot waarmee aan vrouwen een bijrol werd toegeschreven. Zo is de rol van vrouwelijke spionnen in het 17de eeuwse Engeland lang over het hoofd gezien omdat brieven van vrouwen in archieven ongeopend bleven. Het zelfportret van Paula Modersohn-Becker, de eerste vrouw die zichzelf in 1906 naakt schilderde, werd tot voor kort bewaard in een museumkelder. Hedendaagse fenomenen als het # Metoo-debat, slutshaming en de bakfietsmoeder hebben eeuwenoude wortels, ook daar wordt in deze cursus aandacht aan besteed.

Livia Drusilla in Paestum

Menu