Het Midden-Oosten

2 colleges van 2½ uur
dinsdag 10.30-13.00 uur
data: 2/3 en 9/3
kosten: € 62,50

Drs. Paul Aarts 

doceerde meer dan dertig jaar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij organiseerde jarenlang studentenuitwisselingsprogramma’s met partners in Iran, Irak, Jemen, Syrië en Marokko. Hij is expert op het gebied van het Midden-Oosten –  in het bijzonder de Golfstaten, meer specifiek Iran en Saoedi-Arabië. Over dat laatste land publiceerde hij o.a. Saoedi-Arabië. De revolutie die nog moet komen (samen met Carolien Roelants).

Actuele ontwikkelingen in het Midden-Oosten

Vanwege onzekere politieke en economische ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus – ook (en vooral) in het Midden-Oosten – staat de precieze invulling van de twee bijeenkomsten nog niet vast. Aanpassingen zijn mogelijk. De voorlopige keuze is :

1. ‘Het Midden-Oosten tien jaar na de Arabische Lente’

Waar staan we inmiddels, tien jaar na de golf van volksprotesten? Is de ‘lente’ inderdaad omgeslagen in een ‘herfst’ of is dat te simpel? Heeft de coronacrisis ook in het Midden-Oosten op politiek gebied zijn sporen achtergelaten? Zitten de dictators nog vaster in het zadel dan voorheen? Zijn er überhaupt perspectieven op meer democratische ontwikkelingen?

2. ’Iran en Saoedi-Arabië: eeuwige kemphanen?’

Twee rivaliserende grootmachten in de Perzische-Golfregio. Hoe stabiel is Saoedi-Arabië onder leiding van de jonge, ambitieuze Mohammed bin Salman? Niet alleen lokte hij een olie-oorlog uit met Rusland, ook drijft hij regelmatig het conflict met buurland Iran op de spits. Gaat het om een eeuwenlange rivaliteit tussen deze twee landen of is het conflict van recentere datum? In hoeverre doet het onderscheid tussen soennieten en shi’ieten ertoe?

Menu