Klassieke literatuur

6 colleges van 2 uur
maandag 14.30-16.30 uur
data: 9/11; 16/11; 23/11; 30/11; 7/12 en 14/12
kosten: € 150,00

Drs. Ludwich Verberne 

studeerde klassieke talen en geschiedenis in Nijmegen. Hij deed promotieonderzoek en gaf onderwijs bij de afdeling Oude Geschiedenis aan de universiteiten van Nijmegen en Münster. Momenteel is hij werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent klassieke talen en klassieke culturele vorming. Daarnaast maakt hij al jaren deel uit van het auteursteam van feniks, een geschiedenismethode voor het voortgezet onderwijs. 

Latijnse briefliteratuur

Van echte en gepolijste emotie …

“Mijn soldaten hebben geen bier!”, aldus de noodkreet van een decurio aan de commandant van de Cohors VIIII Batavorum, een ruitereenheid die oorspronkelijk uit onze streken kwam. De op boomschors geschreven brieven uit Noord-Britannia zijn zo bijzonder, dat die de collegereeks over Latijnse briefliteratuur openen.
Maar daarna wordt het echt literatuur. 

Dat de negenhonderd brieven van de Romeinse staatsman en advocaat Cicero zijn overgeleverd, danken we aan zijn secretaris Tiro. Deze onbewerkte brieven tonen een heel andere Cicero dan zijn gepolijste redevoeringen. 

Bij Plinius, die zijn brieven wel voor publicatie geredigeerd heeft, lezen we onder andere over de vulkaanuitbarsting die in 79 Pompeii bedolven heeft en over anoniem aangegeven christenen tijdens zijn gouverneurschap.

Seneca († 65) gebruikt de briefvorm om zijn jonge vriend Lucilius te adviseren over het leven volgens de Stoïcijnse filosofie.

Via de brieven die Fronto medio 2e eeuw n.Chr. schreef aan zijn keizerlijke pupillen, Marcus Aurelius en Lucius Verus, bereiken we de Late Oudheid met brieven van Symmachus (345-405), overtuigd aanhanger van de traditionele goden in een inmiddels christelijke maatschappij.
Dan hebben we gaandeweg een half millennium briefliteratuur gezien, met historische en culturele context. 

Aan te schaffen literatuur

De in de cursus behandelde brieven zullen vertaald en met achtergrondliteratuur worden opgenomen in een syllabus die ter plekke door de docent zal worden uitgereikt.
We werken met vertalingen, dus kennis van Latijn is voor deze cursus niet nodig.

Menu