Klimaat-drieluik

Bij de evaluaties van onze cursussen is verscheidene malen het onderwerp klimaat genoemd. Dit is volstrekt begrijpelijk omdat de opwarming van de aarde zo aansprekend in beeld wordt gebracht door middel van uiteenvallende ijsmassa’s in IJsland, Groenland en aan de Noord- en Zuidpool. Maar ook berichten over het smelten van de gletsjers overal in de wereld dragen bij aan die beeldvorming. Allen merken we de veranderingen ook aan den lijve door hitte – en droogterecords, zachtere winters en bovenmatige regenval.

Bij ‘klimaat’ wordt ook vaak aan het weer zelf gedacht maar dit is, hoewel ook zeer belangrijk en toegankelijk, niet datgene waar we ons in dit klimaat-drieluik op richten. We hebben drie sprekers bereid gevonden vanuit hun vakgebied naar klimaatverandering te kijken.

Geoloog drs. Hans de Jong trapt af met drie middagen over de klimaten die de aarde gekend heeft en de oorzaken van klimaatverandering. 

Prof. dr. Paul Opdam behandelt in één middag twee onderwerpen:
– de invloed van klimaatverandering op de natuur en de biodiversiteit
– samen het landschap aanpassen aan klimaatverandering

Tot slot behandelt prof. dr. Evert van de Vliert in één dag de invloed van het klimaat op ons gedrag.
Vóór de lunch gaat het vooral over onze psychische en sociale aanpassingen, na de lunch over de doorkruisende invloeden van armoede en rijkdom.

Zie voor meer informatie de cursussen Geologie II/Klimaat I; Klimaat II; Klimaat III.

Hoewel we deze cursusserie nadrukkelijk als een geheel presenteren vragen we u zich voor elk onderdeel apart in te schrijven. 

We hopen dat deze serie in een behoefte voorziet.

Menu