Klimaat III

2 colleges van 2 uur
dinsdag 10.30-12.30 en 13.30-15.30 uur
datum: 2/2
kosten: € 58,50 inclusief lunch

Prof. dr. Evert van de Vliert

is emeritus hoogleraar sociale en organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, ook is hij verbonden geweest aan universiteiten in Schotland, Noorwegen en China. Recentelijk heeft hij zich gespecialiseerd in de geografische en ecologische aspecten van de cross-culturele psychologie. Voor zijn vroegere werk ontving hij een Lifetime Achievement Award van de International Association for Conflict Management.

Weerspiegelen wij mensen ons klimaat?

Planten en dieren weerspiegelen het klimaat, maar dat geldt natuurlijk niet voor de o-zo-verstandige mens. Hoe arrogant kun je zijn, terwijl je als een kip aan het spit ronddraait om de as van de aarde en het middelpunt van de zon. Deze cursus probeert te bereiken dat we anders gaan kijken naar het psychosociale belang van temperaturen. Of juister: hoe de mens koude en hitte ongemerkt transformeert tot reflexen in denken, durven en doen. Idealiter zou de cursist na afloop beter moeten begrijpen waarom atmosferische koude en hitte zo systematisch samenhangen met hoe mensen functioneren.

Het eerste college behandelt het belang van klimaat, introduceert een nieuwe thermometer om leefbaarheid te meten, en geeft een overzicht van de stilzwijgende gevolgen van het klimaat voor hoe groepen met elkaar omgaan. De nadruk zal liggen op discriminatie in pre-industriële en tegenwoordige samenlevingen. Zelfs de verhoudingen tussen mannen en vrouwen blijken het klimaat te weerspiegelen door systematisch te verschillen van noord naar zuid maar niet van oost naar west.

Het tweede college behandelt het belang van geld en kapitaal om de voortdurende invloed van het klimaat te kunnen veranderen van bedreigingen in uitdagingen. Armere bevolkingen en individuen blijken slechter te functioneren bij meer koude-stress of hitte-stress (ecostress), terwijl rijkere bevolkingen en individuen juist gebaat zijn bij meer koude-stress en hitte-stress. Aan de orde komen conflict en agressie, maar ook cultureel individualisme, onderling vertrouwen, creativiteit en levensgeluk.

Menu