Openingscollege

1 college van circa 2 uur
datum: vrijdag 18/9
14.30 zaal open
14.45 openingswoordje door de voorzitter
aansluitend tot 17.00 uur openingscollege

kosten: geen
aanmelden via: www.hovo-al.nl

Indien het openingscollege niet door kan gaan krijgt u daarvan bericht.

Prof. dr. Frank Kortmann

was als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens was hij voorzitter van de Commissie Ethiek van het Radboud Ziekenhuis. Daarvoor was hij algemeen en geneesheer directeur van het toenmalige psychiatrisch ziekenhuis ‘Wolfheze’ (nu onderdeel van Pro Persona). Ook heeft hij veel gewerkt in allerlei projecten in derdewereldlanden, waaronder Ethiopië en Afghanistan. Hij is docent interculturele hulpverlening bij verschillende RINO-opleidingen en andere postdoctorale opleidingen.

Transculturele psychiatrie

In onze multiculturele samenleving worden werkers in de gezondheidszorg steeds vaker geconfronteerd met patiënten uit verschillende culturen. Hoe bouwen ze een goede relatie met hen op? Niet makkelijk, getuige volkswijsheden als ‘onbekend maakt onbemind’ en ‘soort zoek soort’. Afgezien daarvan, hoeveel mensen uit andere culturen heeft u in uw kennissenkring? Hierbij denkt u waarschijnlijk aan migranten en vluchtelingen. Maar los van hen wordt de autochtone Nederlandse samenleving ook steeds meer multicultureel. Denk aan het verschil in de cultuur van jong en oud, arm en rijk, hoog- en laagopgeleid, gelovig en niet-gelovig. 

Vroeger leverden zulke cultuurverschillen minder problemen op. De verzuiling hield deze culturen vrij goed uit elkaar. Maar die tijd is voorbij. Iedereen krijgt steeds meer te maken met mensen uit een andere cultuur. En dat kan spanningen opleveren. In dit openingscollege gaan we hierop in. We staan stil bij de positieve en negatieve effecten van cultuurverschillen in onze huidige samenleving en bekijken hoe cultuurkloven te overbruggen zijn. 

Ter illustratie wordt de problematiek besproken waar hulpverleners in de psychiatrie tegenaan lopen in contact met cliënten uit niet-westerse culturen. Hoe wint men hun vertrouwen? Hoe komt men tot een betrouwbare diagnose wanneer de cliënt zijn ziekte op een heel andere manier presenteert? En hoe krijgt men de cliënt therapietrouw wanneer deze heel andere ideeën over een goede behandeling heeft?

Menu