Psychologie

2 colleges van 2 uur
dinsdag 10.30-12.30
en 13.30-15.30 uur

datum: 24/11
kosten: € 58,50 inclusief lunch

Prof. dr. Frank Kortmann

was als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens was hij voorzitter van de Commissie Ethiek van het Radboud Ziekenhuis. Daarvoor was hij algemeen en geneesheer directeur van het toenmalige psychiatrisch ziekenhuis ‘Wolfheze’ (nu onderdeel van Pro Persona). Ook heeft hij veel gewerkt in allerlei projecten in derdewereldlanden, waaronder Ethiopië en Afghanistan. Hij is docent interculturele hulpverlening bij verschillende RINO-opleidingen en andere postdoctorale opleidingen.

Geluk

Het leven van de moderne mens kenmerkt zich door een veelheid aan keuzes. Te veel soms. Omdat mensen kunnen kiezen is het belangrijk om goede keuzes te maken, deze zijn voor een belangrijk deel bepalend voor levensgeluk. Uit onderzoek komt naar voren dat geluk voor 40% genetisch bepaald is. Sommige mensen zijn van nature opgewekter dan anderen. Voor 10% wordt geluk bepaald door de omstandigheden waarin men leeft. Denk aan een leven in luxe en met veel geld. Maar luxe went snel en geld maakt niet gelukkig. Voor 50 % hangt ons geluk samen met ons eigen denken en gedrag. Gelukkig zijn heeft men dus voor een belangrijk deel in eigen hand.
Deze cursus gaat over die 50%, en geeft ons handvatten om gelukkiger te leven of, in de termen van Veenhoven, te komen tot een ‘duurzame levensvoldoening’. Dijksterhuis onderscheidt zes factoren die mensen gelukkig maken.

Vier hebben betrekking op de inhoud van hun bewustzijn:
1) inperken van hedonistisch gedrag zoals kopen,
2) aangaan van contacten met anderen,
3) zinvolle vrijetijdsbesteding en
4) kiezen van de juiste doelen in het leven.

Twee factoren: inzicht en meditatie, gaan over controle over het bewustzijn ofwel het bereiken van een kalm gemoed.

Menu